Bli arrangør

Har du et arrangement, foredrag, workshop eller lignende som kunne passet i Nyskapingsuka?

Nyskapingsuka er en arena som er åpen for alle som ønsker å ha arrangementer som handler om nyskaping, entreprenørskap og innovasjon. Arrangørene kan være både offentlige og private aktører som ønsker å ha fokus på temaene. Hver enkelt arrangør er ansvarlig for sitt arrangement, både økonomisk og teknisk. Samarbeid mellom flere aktører er også en mulighet. Om arrangementet skal være en del av Nyskapingsuka, forplikter arrangøren seg til å følge de retningslinjene som er satt for Nyskapingsuka.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat!