Om uka

Nyskapingsuka er en arena som setter innovasjon, endring og entreprenørskap i fokus. Dette er ei uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En møteplass for entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende idéer og knytte kontakter.

Initiativet til uka er tatt av Haugaland Vekst og den arrangeres i tett samarbeid med en rekke aktører som har til felles å jobbe for vekst og nyskaping i vår region. De fleste av disse vil ha egne arrangementer i løpet av uka, andre samarbeider om arrangementer og noen stiller som sponsorer.

Målet på sikt er at Nyskapingsuka blir et årlig felles løft og mobilisering for nyskaping, endring og innovasjon i hele regionen, fra Sauda og Suldal i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør.

Hovedarrangør og eier

Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler. Vi arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

www.haugalandvekst.no

Samarbeidspartnere

Skape

Skape leverer individuell rådgiving og opplæring til gründere i Rogaland som er i startfasen av etableringen sin. Skape er et partnerskap mellom alle de 23 kommunene i fylket, Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling, og Rogaland fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

www.skape.no

Høyskolen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. Høgskulen på Vestlandet har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil, og vi vil vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane.

HVL har deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer skal støtte opp om vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for den enkelte.

www.hvl.no

Validé

Validé Haugesundregionen AS er en inkubator som jobber med forretningsutvikling for tidligfaseselskaper. Vi skal sikre en raskere og tryggere vei fra idé til kommersiell suksess ved å bidra med kompetanse, nettverk og kapital. Vi holder til på kontorfellesskapet LEAP og Verkstedet på Gründerloftet, der vi deler lokaler med flere selskaper tilknyttet inkubatoren.

www.validehaugesund.no

Næringshagen Rogaland Ressurssenter

Rogaland Ressurssenter er et lokalt innovasjons- og utviklingsselskap som deltar i det nasjonale Næringshageprogrammet. Selskapet bistår lokale bedrifter med ulike vekst og utviklingsoppgaver, og legger til rette for nettverk der talenter, idëer og prosjekter møter profesjonell bistand. Her får en hjelp til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsideer, arbeide med markedet, finne kapital og ikke minst hjelp til den grønne omstillingen, og den digitale omstillingen!

Rogaland Ressurssenter har tilbud både til etablerte bedrifter og nye gründere.

www.rrs.no

Medvind24 Næringshage

Det unike næringslivet i distriktet er tuftet på en urokkelig gründerånd, innovasjonsevne og vilje til å gi hverandre medvind for å lykkes. Medvind24 Næringshage skal bidra til nyskaping av nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi skal hjelpe til vekst og utvikling i eksisterende næringsliv. Og vi skal fortelle verden om næringslivet i Vindafjord og Etne.

https://www.medvind-neringshag...

Næringsforeningen Haugalandet

Fremtidens infrastruktur vil være med å gjøre Haugalandet til Vestlandets knutepunkt. Som interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal vi i Næringsforeningen jobbe for at Haugalandet fortsetter å være en sterk og attraktiv region mellom Bergen og Stavanger.

www.nforeningen.no

Fikse Næringsforening

Fikse Næringsutvikling er ein lokal næringsforening eigd av og jobbar for 150 små og store bedrifter i alle bransjar i Etne og Vindafjord. Målet er at bedriftene skal bli betre saman enn kvar for seg. Med det er eitt av hovudoppdraga til selskapet å vera næringslivet sitt talerøyr ovanfor lokale og nasjonale myndigheter. Vidare arbeidar ein med å synleggjera næringslivet og jobbmoglegheitene i distriktet for kundar og framtidige arbeidstakarar. Eit tredje hovudarbeidsområde er å vera ein koblar og nettverksaktør mellom bedriftene, slik at ein lærer og gjerne handlar meir av kvarandre.

www.etnevindafjord.no

NORCE Research

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. NORCE bruker sin faglige bredde og regionale tilstedeværelse til å levere forskning og nye løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer.

https://www.norceresearch.no

Haugaland Kunstverk

Haugaland Kunstverk har som formål å tilrettelegge for drift av flerbruksbygg for kunst og kultur på Haugalandet. Gjennom driften av kulturhusene skal kunstnere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthåndverk, litteratur, musikk og teater.

http://hkv.no