Konferanse

Bedriftenes Dag

Arrangør
  • Næringshagen Rogaland Ressurssenter
  • Samarbeidspartnere
Dato
  • Tirsdag 31. oktober
Tid
  • 8.00
Sted
  • Karmøy
  • Park Inn Hotel, Helganesvegen 24

Bedriftenes Dag 2017 inviterer deg til en hel dag med inspirasjon, nettverksbygging og nyheter fra vårt rike næringsliv. Tema for årets konferanse er ”Omkalfatring”, og vil ha fokus på omstilling, vekst og nye muligheter. Konferansen kan i år skilte med headlinere som ”The First Lady” Cecilia Brækhus og Eirik Nordmann Hansen. Den byr også lokale innslag med bl.a. Lars Peder Solstad, Frank R. Abelseth og Kristianne Ervik. 

Som seg hør og bør blir det også en egen seanse hvor lokale/regionale utviklingsprosjekt og gode gründerhistorier blir løftet frem. Konferansen samler årlig mellom 150 og 200 deltakere, og har etablert seg som den viktigste nettverksarenaen på Karmøy.

Meld deg på

Om Næringshagen Rogaland Ressurssenter

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 40 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at vi får offentlige midler til å hjelpe regionens grundere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

Vi er en del av et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk av bedrifter og institusjoner. Dette nettverket og tilknytningen mot Siva, Rogaland fylkeskommune og lokale kommuner skal bidra til næringsutvikling i regionen.

www.rrs.no

Om Samarbeidspartnere

Det er Næringshagen Rogaland Ressurssenter og KarmøyNytt som står ansvarlig for gjennomføring av konferansen med bistand fra de gode samarbeidspartnerne Skude & Aakra Sparebank, Karmøy Næringsråd, Karmøy Kommune, lokale næringsforeninger og vekst-selskap på Karmøy.

Relaterte arrangementer