Broen til framtiden

Arrangør
  • Haugaland Vekst
  • Naturvernforbundet Haugalandet
  • Validé Haugesundsregionen
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Næringsforeningen Haugalandet
Dato
  • Onsdag 28. oktober
Tid
  • 8.30
Sluttid
  • 15.00
Sted
  • Haugesund
  • Scandic Maritim

Under Nyskapingsuka samler Naturvernforbundet organisasjoner, næringsliv og politikere for å fortgang på det grønne skiftet på Haugalandet.

Vi får blant annet møte Judith Jonstad Bragelien i ressursgruppen for sirkulærøkonomi ved HVL. Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå vil presentere sin nye rapport om scenarier og konsekvensene for norsk økonomi ved nedskalering av norsk petroleumsvirksomhet. I følge WWF overgår vi i dag jordens ressurs-kapasitet med 60%, og leder for Naturvernforbundet i Norge, Silje Lundberg, vil snakke om hvordan vi best kan omstille oss på naturens premisser. Faktultetsrådgiver ved HVL og varaordfører i Haugesund, Trine Meling Stokland, vil prate om grønn solidaritet og rettferdig omstilling.

08:30 – 09:00: Registrering
09:00 – 09:05: Velkommen

09:05 – 10:00: Hvordan skape grønn og rettferdig omstilling?
• Judit Johnstad Bragelien, høgskulelektor HVL
• Ådne Cappelen, økonom og forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB)
• Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet
• Trine Meling Stokland, varaordfører SV Haugesund

10:15 – 11:15: Bærekraft som konkurransefortrinn
• Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland
• Christian Herheim, leder Klimapartnere Rogaland
• Steffen Høiland, styreleder LO Nord-Rogaland og leder Fellesforbundet avdeling 57

11:15 – 12:00: Lunsj

12:00 – 13:00: Et hav av muligheter
• Thorleif Thormodsen, daglig leder/styreleder Alginor
• Ole Sandvik, leder Aibel Haugesund

13:15 – 14:15: Grønn næringsutvikling – potensialet i fornybar energi
• Gunn Margareth Lassesen, direktør kommunikasjon og kundetjenester Haugaland Kraft
• Veronica Haugan, prosjektleder innovasjon Maritime CleanTech
• Tiril Fjeld, leder Haugaland Næringspark

14:30 – 14:55: Grønn omstilling – hva må til?
• Arne-Christian Mohn, ordfører AP Haugesund Kommune
• Bernt Jæger, leder Næringsforeningen Haugalandet
• Judit Johnstad Bragelien, høgskulelektor HVL
• Steffen Høiland, styreleder LO Nord-Rogaland og leder Fellesforbundet avdeling 57

14:55 – 15:00: Avslutning

"Broen til framtiden" arrangeres på Scandic Maritim onsdag 28. oktober fra kl. 08.30 - 15.00.

Meld deg på

Om Haugaland Vekst

Haugaland Vekst arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.
www.haugalandvekst.no

Om Naturvernforbundet Haugalandet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 35 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.

Om Validé Haugesundsregionen

Validé Haugesundregionen AS er en inkubator som jobber med forretningsutvikling for tidligfaseselskaper. Vi skal sikre en raskere og tryggere vei fra idé til kommersiell suksess ved å bidra med kompetanse, nettverk og kapital. I kontorfellesskapet LEAP deler vi lokaler med tidligfase tech-selskaper tilknyttet inkubatoren, heriblant InfoGym, Baikingu og Terp.

www.validehaugesund.no

Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

www.hvl.no

Om Næringsforeningen Haugalandet

Fremtidens infrastruktur vil være med å gjøre Haugalandet til Vestlandets knutepunkt. Som interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal vi i Næringsforeningen jobbe for at Haugalandet fortsetter å være en sterk og attraktiv region mellom Bergen og Stavanger.

www.nforeningen.no

Relaterte arrangementer