Digitalmøte

Digital morgenkaffe på HVL - Grønt skifte i maritim næring

Arrangør
  • Høgskulen på Vestlandet
Dato
  • Tirsdag 27. oktober
Tid
  • 8.15
Sluttid
  • 9.00
Sted
  • Digitalt

Hva er de største utfordringene for et grønt skifte i den maritime næringen, hva er de egentlige driverne for innovasjon og omstilling, og hvordan vet man hvilken teknologi man skal satse på når utviklingen går så fort? På den ene siden handler det om rammebetingelser og hvordan staten kan gi insentiver, legge til rette for miljøvektede innkjøpsordninger og lignende. På en annen side handler det om å ta føringen selv og posisjonere seg som et moderne, fremtidsrettet selskap.

Dette danner bakteppe for diskusjonen når vi inviterer til digital morgenkaffe om grønt skifte i maritim næring under Nyskapingsuka, tirsdag 27. oktober kl. 08.15.

Ordstyrer:

Sigmund Simonsen, professor i rettsvitenskap ved Institutt for maritime studium på HVL

Panel:

Egil Arne Skare, CPO i Østensjø Rederi

Otto Koch, avdelingsleder produkt og systemer i Westcon P&A

Kolbjørn Berge, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet

Meld deg på

Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

www.hvl.no

Relaterte arrangementer