Digitalmøte

Digital morgenkaffe på HVL - Studenter som nyskapende ressurs

Arrangør
  • Høgskulen på Vestlandet
Dato
  • Fredag 30. oktober
Tid
  • 8.15
Sluttid
  • 9.00
Sted
  • Digitalt

Velkommen til HVL Skape sin digitale morgenkaffe!

I panelet møter du representanter fra HVL Skape, som er Høgskulen sin satsning på studenttilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. HVL Skape bistår studenter til å videreutvikle forretningsideer, som kan lede til bærekraftig og ansvarlig innovasjon for offentlig og privat næringsliv. De tilbyr veiledning til finansiering, kurs, workshops og stiller som mentor for studenter som har ideer!

Panelet består av:

Hans Henriksen Marki, Co-founder & Partner, Flow Maritime Accelerator

Jonas Hagesæther Røthe, en students erfaring fra HVL Skape

Joar Kyo Berg, tillitsvalgt i Studentcampusrådet Haugesund, sitter i styret til NITO Studentene

Hilde Albertine Gjertsen, HVL Skape campus Haugesund.

Meld deg på

Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

www.hvl.no

Relaterte arrangementer