Lyst til å starte bedrift

Arrangør
  • Skape
  • DNB
  • NAV
  • Grunderloftet
Dato
  • Torsdag 31. oktober
Tid
  • 12.30
Sluttid
  • 14.00
Sted
  • Haugesund
  • Gründerloftet

DNB, NAV, Gründerloftet og Skape kan være gode støttespillere om du ønsker å starte egen bedrift. Her forteller de om hva de kan bidra med.

Meld deg på

Om Skape

Nye etablerere møter ofte en jungel av ustrukturert informasjon. Skape ønsker på en enkel og brukervennlig måte å gi en oversikt over ulike tilbud i Rogaland, samtidig som en også skal henvise til annen nyttig informasjon som har relevans for bedriftsetablering.

www.skape.no

Om DNB

Målt etter markedsverdi er DNB Norges største og et av Nordens største finanskonsern. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Vi ser på det å møte alle kundene våre som mer enn en ferdighet, det er en kunst. Du skal alltid være trygg på at vi er tilstede, hver dag og når det gjelder som mest. Vår visjon er at vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden.

www.dnb.no

Om NAV

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 456 NAV-kontor, i kommunar og bydelar. Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil difor variere frå kommune til kommune.

www.nav.no

Om Grunderloftet

Grunderloftet – regionens mest inspirerende arbeidsplass for deg som starter opp din egen bedrift.  

Søker du etter en kontorplass med likesinnede gründere, eller ønsker du bare tilgang til et kreativt miljø og verktøy hvor en kan utveksle idèer, erfaringer og samarbeide om prosjekter? Målet vårt er å tilfredsstille begge disse behovene og skape et samlingspunkt for entreprenørskap og skaperkraft i regionen.

www.grunderloftet.org

Relaterte arrangementer