Finansiering for næringsutvikling i Rogaland

Arrangør
  • Rogaland fylkeskommune
Dato
  • Fredag 24. september
Tid
  • 12.30
Sluttid
  • 14.30
Sted
  • Haugesund
  • Storsalen, Gamle Slaktehuset, Haugesund

Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune inviterer til seminar om tilskuddsordninger for næringsutvikling som forvaltes av fylket. Ordninger som presenteres er Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen), VRI – Virkemidler for regional innovasjon, Regionalt Forskningsfond Rogaland (RFF), Ulla Førrefondet og EU-finansiering / Horisont Europa. To bedrifter som har mottatt støtte fra fylket tidligere, vil delta med innlegg om deres erfaringer med å søke om fylkeskommunale midler.

Arrangementet er gratis.

Meld deg på

Om Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Relaterte arrangementer