Fremtidens bærekraftige logistikk- og mobilitets-løsninger i Haugesund sentrum

Arrangør
  • Haugesund Kommune
  • NORCE
  • Flowit
Dato
  • Tirsdag 21. september
Tid
  • 8.30
Sluttid
  • 11.00
Sted
  • Haugesund
  • Rådhuset, Bystyresalen

Bli med på nettverksmøte sammen med alle involverte ressurser knyttet til logistikk i sentrum.


Nettverksmøtet vil bli delt inn i 3 deler:

1. Velkommen og introduksjon av VRI Rogaland sin rolle i nettverksmøtet

2. Presentasjon av Haugesund kommunes planer og strategier for fremtidens transport og mobilitetsløsninger i Haugesund sentrum

3. Bærekraftige mobilitets- og transportløsninger i middelstore byer, erfaringer og eksempler fra andre byer- Pilotprosjekt med logistikk HUB

4. Kort presentasjon av ulike offentlige regionale og nasjonale virkemidler v/ VRI kompetansemegler

5. Gruppediskusjoner for å diskutere utfordringer og mulige løsninger innen mobilitet og transport for videreutvikling i FoU- prosjekter (workshop)

«For å utvikle mer bærekraftige løsninger for tilkomst og logistikk må det legges til rette for utvikling av både infrastruktur og nye klimasmarte løsninger. Nye klimasmarte logistikkløsninger vil kreve samarbeid og samskaping om løsninger som dekker mange ulike aktørers behov og aktivitet»

PÅMELDING: oddbjorn@flowit.no

Meld deg på

Om Haugesund Kommune

Haugesund er et samlingspunkt og en drivkraft for Haugalandet. Haugesund skal fremstå som en moderne by bygget på lokal historie, kunnskap, ny teknologi , gass, maritim tilknytning og kulturaktiviteter. Haugesund skal være en gjestfri, trivelig og pulserende by for byens borgere og besøkende. Rådmannen har i flere dokumenter og i andre sammenhenger trukket frem følgende verdier for kommunen. Haugesund skal være en åpen, ærlig, raus og troverdig kommune.

www.haugesund.kommune.no

Om NORCE

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Om Flowit

Flowit er et konsulent selskap med senior erfaring innen TPM og Lean. Vårt kjennetegn er at vi vektlegger arbeid med menneskene i din virksomhet. Vi mener at ved å involvere alle i forbedring av egen arbeidssituasjon, får vi endringene som styrker konkurransekraft og tjenestekvalitet for bedrifter og virksomheter Vi tilpasser vår bedriftsrådgivning, våre kurs og konferanser til ditt behov.

Relaterte arrangementer