Digitalmøte

Gjør veien fra ide til marked kortere! Bli kjent med Norsk Katapult

Arrangør
  • Rogaland Ressurssenter
Dato
  • Torsdag 29. oktober
Tid
  • 10.00
Sluttid
  • 10.45
Sted
  • Digitalt

Norsk Katapult ble etablert i 2018 av Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk slik at veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon blir enklere for norsk industri.

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Næringshagene samarbeider tett med katapultsentrene om mobilisering av bedrifter som kan få hjelp få hjelp via katapult-ordningen. I dette video-møtet vil du bli nærmere kjent med ordningen, hvilke fagområder de ulike katapultsentrene representerer, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelig for å benytte deres tjenester.

Videomøtet er gratis.

Meld deg på

Om Rogaland Ressurssenter

Rogaland Ressurssenter er et lokalt innovasjons- og utviklingsselskap som deltar i det nasjonale Næringshageprogrammet. Selskapet bistår lokale bedrifter med ulike vekst- og utviklingsoppgaver, og har tilbud til både etablerte bedrifter og nye gründere. Næringshagene samarbeider tett med Norsk Katapult om mobilisering av bedrifter som kan få hjelp til utvikling, testing, simulering og visualisering av ny teknologi gjennom denne nye ordningen.

Relaterte arrangementer