Debatt og Nettverking

Gründersamling i bobledress

Arrangør
  • Suldal Vekst
  • Sauda Vekst
Dato
  • Onsdag 31. oktober
Tid
  • 17.00
Sluttid
  • 19.00
Sted
  • Sauda
  • Skeivane, Nordstøldalen

Går du rundt og ruger på ein idè og har du lyst til å treffa andre som òg gjere det? Ta turen og nyt litt enkel servering i lag med oss :)

Næringshagen i Indre Ryfylke v/ Suldal Vekst og Sauda Vekst inviterer deg til gründersamling ute ved bålet, der me tar opp både mulige, krevande og «heilt umulige» saker til debatt. Me vil òg gi råd og tips om hjelp og støtte samt til neste steg…..

Kanskje kan du hjelpa andre, eller andre hjelpa deg litt? Me ser så forskjellig på korleis me møter ulike oppgaver og me kan læra av kvarandre gjennom samarbeid å lettare når våre mål.

Du er hjarteleg velkommen, berre kle deg for veret!

Send di påmelding til Sauda Vekst innan søndag 28.10.2018.

post@sauda-vekst.no

Meld deg på

Om Suldal Vekst

Suldal Vekst skal leggje til rette for nyskaping og vekst i nytt og eksisterande næringsliv. Vårt hovudmål er å bidra til etablering av nye bedrifter og arbeidsplassar i Suldal, og arbeide for auka lønnsemd og vekst i eksisterande næringsliv.

Om Sauda Vekst

Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester til bedrifter og offentlig forvaltning. Dette skal primært skje ved at industribedrifter, handel- og reiselivsbedrifter, relaterte tjenesteytende bedrifter og kommunale virksomheter blir knyttet sammen i et nettverkssamarbeid.

Relaterte arrangementer