Foredrag

Havsatsinger

Arrangør
  • Haugaland Vekst
  • NORCE
  • ​HVL - Senter for sjøsikkerhet
  • Universitetet i Tromsø
Dato
  • Mandag 26. september
Tid
  • 8.00
Sluttid
  • 10.00
Sted
  • Haugesund
  • Haugesund Rådhus, Rådhusgata 66, Haugesund

Haugaland Vekst åpner Nyskapingsuka med fokus på mulighetene som ligger i havet.

0800-0830 Lett bevertning

0830-0840 Åpning av Nyskapingsuka ved Regionrådsleder, ordfører Arne-Christian Mohn

0840-0910 Marine næringsparker v/Silje Elde, Universitetet i Tromsø, Senter for hav og Arktis

0910 - 0930 Høgskulen på Vestlandet, Senter for sjøsikkerhet, «Blå operasjon og grønn visjon»v/senterleder Liv Reidun Grimstvedt

0930-0950 NORCE: Kystvarslingssenteret – miljø, verdiskaping, effektivitet og sikkerhet langs hele kysten v/Thorleif Lothe, forskningsleder Hav og kyst - Haugesund


Lett bevertning, arrangementet er gratis

Meld deg på

Om Haugaland Vekst

Haugaland Vekst arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.
www.haugalandvekst.no

Om NORCE

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Om ​HVL - Senter for sjøsikkerhet

Senter for sjøsikkerhet har ambisjoner om å være Vestlandets foretrukne arena for samhandling mellom akademia, maritimt næringsliv og maritime myndigheter. Sammen utvikler vi ny kunnskap som bidrar til å dekke kompetansegapet i den grønne og digitale omstillingen i maritimt næringsliv. Grønn skipsfart, sikker skipsfart og digitalisering er våre tematiske satsingsområder.

https://www.hvl.no/om/senter-f...

Om Universitetet i Tromsø

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

https://uit.no/startsida

Relaterte arrangementer