Havsatsinger i regionen

Arrangør
 • Haugaland Vekst
Dato
 • Mandag 20. september
Tid
 • 8.15
Sluttid
 • 12.45
Sted
 • Haugesund
 • Haugesund Rederiforening, Møllerveien 6, Haugesund

Haugaland Vekst inviterer til treff om nasjonalt testområde og havsatsingene på Haugalandet. i Rederiforeningens lokaler mandag 20. september.

Program:

 • 08.15: Registrering og kaffe
 • 08.45: Åpning ved ordfører i Haugesund og regionrådsleder, Arne-Christian Mohn.
 • 08.50: Testområde for ny teknologi og autonome fartøy
  - NCE Maritime CleanTech representerer et verdensledende næringsmiljø for grønn maritim innovasjon. Automatisert teknologi vil gjøre det enklere med utslippsreduserende aktiviteter til sjøs.
  - Kystverket er blant dem som vil delta i prosjekter for testing av teknologier og operasjoner for autonome fartøy, og vurderer også muligheten for å etablere geografiske testområder for denne typen aktivitet.
  - Deep Ocean er en subsea-leverandør med hovedkontor i Haugesund, og skal bruke et nasjonalt testområde i regionen til å utvikle teknologier for autonome operasjoner. Deep Ocean har i tillegg utviklet et kontrollsenter som kan tilby tjenester inn mot testområdet.
  - Reach Subsea satser på ubemannede og karbonnøytrale offshoreoperasjoner med fjernstyrte og autonome USV’er.
 • 09.15-10.15: Status havvind i regionen –aktuelle prosjekter i havvindssatsingen fra regionen. Det skjer mye på havvindfronten i regionen vår og Haugaland Vekst gir en kortfattet oversikt over noe av det som skjer. Havvindklyngen Norwegian Offshore Wind Cluster er en av landets raskt voksende klynger med utgangspunkt i vår region og som nå teller over 300 bedrifter. Det regionale havvindselskapet Deep Wind Offshore har posisjonerer seg for industriell utvikling av havvind ved bla. Utsira Nord, Jelsa Windworks planer om stor produksjonsdokk for havvindmøller fra Jelsa i Ryfylkebassenget.
 • 10.15-10.30: Kaffepause
 • 10.30-11.00: NORCE – Norwegian Research Centre - Haugesund – Maritim forskning med solid ankerfeste i Haugesund. Ved Torleif Lothe, forskningsleder Hav og Kyst i NORCE og regionansvarlig for NORCE Haugesundregionen.
 • 11.00 -11.15: Flow Maritime Accelerator 2021 1 år etter, hva har en oppnådd av resultater Ved Hans Henriksen Marki, Co-founder & Partner. Flow Maritime er et 5 ukers accelarator-program for start-opp og vekstselskaper, fokusert på offshore vind industri. Flow Maritime Accelerator oppdaterer på status for fjorårets selskaper og planene for 2021 og Flow Offshore Wind Accelerator
 • 11.15-12.00: Lunch og avslutning
Arrangementet er gratis

Meld deg på

Om Haugaland Vekst

Haugaland Vekst arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.
www.haugalandvekst.no

Relaterte arrangementer