Heilt sjef!

Arrangør
  • Suldal Vekst
  • Sauda Vekst
Dato
  • Onsdag 30. oktober
Tid
  • 10.00
Sluttid
  • 12.00
Sted
  • Suldal
  • Suldal Vekst, Sandsvegen 134, 4230 Sand

Er du leiar i ei lita eller mellomstor bedrift? Då har du ei krevjande leiarrolle med ansvar for eit stort mangfald av oppgåver som i større bedrifter blir fordelt på fleire personar.

Då treng du:

Nyttige nettverk
Fagleg påfyll
Inspirasjon

Under arrangementet "Heilt sjef!" får du tips og råd for betre å kunne balansere og prioritere mellom drift og det operative på den eine sida OG det strategisk og utviklingsorienterte på den andre sida.

Me inviterer deg som er nysgjerrig, engasjert og gjerne ung og ny i leiarrolla, og som ønskjer å møte andre for å dele erfaringar, lære og knyte nye og spennande kontaktar.

Det vart enkel brunsj/lunsj servering.

Eigenandel: kr 200,-

Påmelding til: post@suldalvekst.no eller SMS til 97775757


Meld deg på

Om Suldal Vekst

Suldal Vekst skal leggje til rette for nyskaping og vekst i nytt og eksisterande næringsliv. Vårt hovudmål er å bidra til etablering av nye bedrifter og arbeidsplassar i Suldal, og arbeide for auka lønnsemd og vekst i eksisterande næringsliv.

Om Sauda Vekst

Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester til bedrifter og offentlig forvaltning. Dette skal primært skje ved at industribedrifter, handel- og reiselivsbedrifter, relaterte tjenesteytende bedrifter og kommunale virksomheter blir knyttet sammen i et nettverkssamarbeid.

Relaterte arrangementer