Høgskulen på Vestlandet og NORCE forsker for regionen

Arrangør
  • Høyskolen på Vestlandet
  • NORCE
Dato
  • Fredag 1. november
Tid
  • 8.30
Sluttid
  • 10.30
Sted
  • Haugesund
  • Sørhauggata 100

Hvordan kan du samarbeide med HVL og NORCE for innovasjon og nyskaping?

HVL og NORCE er begge to sterke kunnskapsmiljø som bidrar til ny kompetanse, innovasjoner, og arbeidskraft i regionen.

Bli bedre bedre kjent med oss og noen av prosjektene våre, og mulighetene som ligger i samarbeid med oss om forskning og utvikling (FoU).

Arrangementet er GRATIS, men på grunn av på grunn av matservering er det viktig at du melder deg på! Mer informasjon og påmelding finner du ved å klikke på knappen under.

Meld deg på

Om Høyskolen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

www.hvl.no

Om NORCE

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Relaterte arrangementer