Handel i Haugesund er ikke hva det en gang var!

Arrangør
  • NORCE
  • Attrakt
Dato
  • Mandag 26. oktober
Tid
  • 8.00
Sluttid
  • 10.30
Sted
  • Haugesund
  • Haugesund Rådhus, Bystyresalen

Hvordan få kunder til Haugesund sentrum?

Spørsmålet er enkelt, svarene er derimot ganske så komplekse. Alle er enige om at noe må gjøres, men veien til målet derimot, der er meningene mange og delte. Ny teknologi, nye organisasjonsformer, forretningsmodeller, handelsmønstre og økt fokus på bærekraft og reduserte klimautslipp øker omstillingsbehovet i handelsnæringen.

Handelen i Haugesund er ikke hva den en gang var. I perioden 2008-2018 opplevde varehandelsbedriftene i Haugesund sentrum en omsetningsnedgang på 34 %.

Nå ønsker NORCE, i samarbeid med Haugesundfirmaet Attrakt, å støtte og mobilisere handelsnæringen til å sette i gang innovasjonsprosjekter basert på prinsipper om økt bærekraft og bruk av digitale teknologier

Programinnhold

Innledning: Hva betyr digitalisering, bærekraft og samhandling for handelsnæringen i Haugesund?

Offentlige støtteordninger og virkemiddelapparat som er tilgjengelig for det videre arbeid

Workshop / gruppediskusjoner

Oppsummering og funn i gruppediskusjonene

Vegen videre

Enkel servering!

Meld deg på

Om NORCE

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Om Attrakt

Haugesundsfirmaet Attrakt arbeider med strategisk rådgiving for utvikling av attraktive vinnere.