Workshop

Innovasjonscamp - Morgendagens velferdsutfordringer

Arrangør
  • Ungt Entreprenørskap
Dato
  • Onsdag 1. november
Tid
  • 10.00
Sted
  • Haugesund
  • Høyskolen på Vestlandet, avd. Sørhauggata

Hvordan skal morgendagens velferdsutfordringer løses? Det spiller ingen rolle hva det er du studerer, vi vet at innovatører finnes overalt! 

Ungt Entreprenørskap og Høgskulen på Vestlandet ønsker sammen med Haugaland Vekst, Haugaland Kraft og FOUSAM ønsker å invitere studenter til å være med på innovasjonscamp. Sammen i grupper skal dere være med å løse en reell problemstilling og jobbe frem innovative løsninger innenfor tema «morgendagens omsorg». Ved å bringe sammen mennesker med ulik bakgrunn og erfaring kan vi finne de beste innovative ideene for fremtiden. 

Vi trenger deres kunnskap!

Meld deg på

Om Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell og uavhengig organisasjon som jobber for å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom utdanningsløpet. UE er en landsdekkende organisasjon, med et nasjonalt ledd, Ungt Entreprenørskap Norge (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Nettverket bindes sammen av felles formål og vedtekter. UE er også en del av et internasjonalt nettverk.

UEs oppdrag er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Dette gjør vi gjennom å være en aktiv brobygger mellom skole og næringsliv.

Relaterte arrangementer