JenteTech

Arrangør
  • Haugaland Vekst
  • IKT Servicefag, Haugaland videregående skole
Dato
  • Fredag 1. november
Tid
  • 8.30
Sluttid
  • 14.00
Sted
  • Haugesund
  • Byscenen

IKT-Servicefag ved Haugaland Videregående Skole arrangerer i samarbeid med Haugaland Vekst «JenteTech». Formålet med arrangementet er å vise jenter fra 9 og 10- klasser i Haugesund at IT-sektoren kan være et spennende yrkesvalg.

På JenteTech- seminaret vil det være utstillere fra lokal og regional IT-bransje, opplæringskontor og andre sentrale aktører fra skole og arbeidsliv i Rogaland. Det legges opp til et variert program der bla. utprøving og testing av ny og spennende teknologi vil ha en fremtredende plass.

Vi håper at JenteTech-seminaret vil vise at jenter er svært ettertraktede i IT-bransjen, at det er et spennende og godt betalt yrkesvalg, og at etterutdanningsmulighetene er gode. Det er lov å tenke litt utradisjonelt i valg av yrke. Heldigvis ser vi at flere og flere jenter får øynene opp for mulighetene som ligger innenfor IT-feltet. Vårt mål er at det skal rekrutteres like mange jenter som gutter til IT-bransjen i årene fremover.

Arrangementet er fulltegnet.


Meld deg på

Om Haugaland Vekst

Haugaland Vekst arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.
www.haugalandvekst.no

Om IKT Servicefag, Haugaland videregående skole

Relaterte arrangementer