Fremtidens landbruk på Haugalandet

Arrangør
  • Validé Haugesundsregionen
  • Tysvær kommune
  • Vindafjord kommune
  • VRI Rogaland
Dato
  • Torsdag 31. oktober
Tid
  • 10.00
Sluttid
  • 14.00
Sted
  • Tysvær
  • Tysværtunet

Hvordan kan vi med FNs bærekraftsmål i bakhodet, løfte landbruket til å bli mer innovative, nyskapende og sikre økt verdiskaping? Med sitt arrangement i Tysværtunet i Nyskapingsuka håper vi å se felles muligheter, bli inspirert, og få til en dialog rundt det å tenke nytt innenfor landbruket.

Landbruket er i omstilling, rekruttering er en utfordring, og man må tenke alternativt, smartere, se muligheter, og bygge det gode omdømmet. For landbruket er en viktig del av samfunnet, og nå håper vi at vi kan forene krefter lokalt for å løfte frem morgendagens landbruk på Haugalandet.

Dette er et nettverksmøte støttet av VRI Rogaland.

SE VIDEO: Nyskapingsuka 2019 Fremtidens Landbruk På Haugalandet

Meld deg på

Om Validé Haugesundsregionen

Validé Haugesundregionen AS er en inkubator som jobber med forretningsutvikling for tidligfaseselskaper. Vi skal sikre en raskere og tryggere vei fra idé til kommersiell suksess ved å bidra med kompetanse, nettverk og kapital. I kontorfellesskapet LEAP deler vi lokaler med tidligfase tech-selskaper tilknyttet inkubatoren, heriblant InfoGym, Baikingu og Terp.

www.validehaugesund.no

Om Tysvær kommune

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggere. Kommunesenteret Aksdal ligger kun 13 km sør-øst for Haugesund. Kårstø er den største private bedriften i Tysvær med over 500 arbeidsplasser, og kommunen er vertskap for Haugaland Næringspark og Aksdal Næringspark. Det er også ordføreren i Tysvær som står som programansvarlig for det regionale RENergi-programmet, som samler næringsaktører og kompetansemiljøer for å omdanne spillenergi fra industrien til en grønn ressurs for andre næringer.

Om Vindafjord kommune

Vindafjord kommune er ein kommune på 620 km2 som ligg på halvøya Haugalandet i Nord Rogaland. Kommunesenteret er i Ølen, men kommunale tjenester ligg også i Sandeid. I kvar av dei 9 bygdene er det grunnskule, SFO og barnehage. Dei 8 765 innbyggararane er fordelt på desse 9 bygdene: Vikebygd, Bjoa, Skjold, Vats, Vikedal, Sandeid, Imsland, Ølensvåg og Ølen. Kommunehuset ligg i Ølen, og kommunen har eit svært samansett næringsliv, hovudsakeleg basert på industri, landbruk og tenesteytande næring. Vindafjord er den 5. største landbruks-kommunen målt etter husdyrhold.

Om VRI Rogaland

VRI - Virkemidler for regional innovasjon. I perioden 2017-2019 er VRI Rogaland forankret i Forskningsrådets program FORREGION. I 2019 lyser de ut ca. 5 millioner til ulike typer prosjekter. Satsingsområdene er BIOØKONOMI og TEKNOLOGI MED FRAMTID. De har 6 virkemidler: kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter, student til låns, forprosjekt med student og opplæring i søknadsutvikling.

Relaterte arrangementer