Kommersielle muligheter for filmbransjen

Arrangør
  • Rogaland Ressurssenter
  • Filmrederiet AS
Dato
  • Onsdag 22. september
Tid
  • 14.00
Sluttid
  • 17.00
Sted
  • Lille Maritim, Smedasundet 74

Økt samarbeid kan gi nye kommersielle muligheter for filmbransjen på Haugalandet

Filmrederiet AS er et bransjenettverk av aktører innen film- og filmproduksjon på Haugalandet. Selskapet er stiftet av 10 filmselskap og andre aktører innen næringen. Filmrederiet fikk nylig innvilget full støtte fra Innovasjon Norge til hovedprosjektet med å bygge et filmbransjenettverk på Haugalandet.

Et slikt nettverk vil ha en stor innvirkning på utvikling av bransjen i regionen. Samling av miljøet, aktiv nettverksbygging, heving av kompetansenivået og mer synlighet bidrar til å styrke verdiskapingen i bransjen. Dette gir muligheter for større prosjekter, mer aktivitet, bedre inntjening og økt konkurranseevne.

22. september inviterer Filmrederiet i samarbeid med Rogaland Ressurssenter til et nettverksmøte for aktører i næringen. Formålet er å orientere om aktuelle aktiviteter, men også å invitere inn flere aktører til samarbeid i nettverket. Vi har stor tro på at nettverket vil styrke kompetanse, konkurransekraften og vekstpotensiale slik at de ulike selskapene kan ta en større posisjon i hele verdikjeden for film og produksjon.

Arrangementet er gratis

Meld deg på

Om Rogaland Ressurssenter

Rogaland Ressurssenter er et lokalt innovasjons- og utviklingsselskap som deltar i det nasjonale Næringshageprogrammet. Selskapet bistår lokale bedrifter med ulike vekst- og utviklingsoppgaver, og har tilbud til både etablerte bedrifter og nye gründere. Næringshagene samarbeider tett med Norsk Katapult om mobilisering av bedrifter som kan få hjelp til utvikling, testing, simulering og visualisering av ny teknologi gjennom denne nye ordningen.

Om Filmrederiet AS

Filmrederiet AS er et bransjenettverk av aktører innen film- og filmproduksjon på Haugalandet. Selskapet er stiftet av 10 filmselskap og andre aktører innen næringen. Filmrederiet fikk nylig innvilget full støtte fra Innovasjon Norge til hovedprosjektet med å bygge et filmbransjenettverk på Haugalandet.

Relaterte arrangementer