Kunstnerisk drivkraft

Arrangør
  • Filmkraft Rogaland
  • Haugaland Kunstverk
Dato
  • Onsdag 30. oktober
Tid
  • 18.00
Sted
  • Haugesund
  • Staalehuset, Haugaland Kunstverks nye lokaler i 3 etasje

Haugaland Kunstverk har som formål å tilrettelegge for drift av flerbruksbygg for kunst og kultur på Haugalandet. Gjennom driften av kulturhusene skal kunstnere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthåndverk, litteratur, musikk og teater.

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt manusutvikling av film og tv-serier. Filmkraft arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.

På dette fellesarrangementet får vi informasjon om prosjektene, og publikum og evt samarbeidspartnere inviteres til å komme med innspill.

Gratis arrangement!

SE VIDEO: Nyskapingsuka 2019 Kunstnerisk Drivkraft

Meld deg på

Om Filmkraft Rogaland

Om Haugaland Kunstverk

Relaterte arrangementer