Workshop og Nettverking

Mulighetskafé

Arrangør
  • Haugesund Kommune
  • NAV
  • NITO
  • Høyskolen på Vestlandet
Dato
  • Torsdag 2. november
Tid
  • 12.00
Sted
  • Haugesund
  • Gamle Slaktehuset

Mulighetskafé er et tilbud til arbeidssøkende på Haugalandet som ønsker å møte andre i samme situasjon, bygge nettverk på tvers av fag og kompetanse og å få bedre kjennskap til regionens bransjer og muligheter. Hver uke inviteres lokale bedriftsledere, personer fra relevante institusjoner som høgskolen, NAV, bransjeorganisasjoner, mm til å ha innlegg på kaféen. Arrangementet er åpent for alle arbeidssøkere i regionen.

Meld deg på

Om Haugesund Kommune

Haugesund er et samlingspunkt og en drivkraft for Haugalandet. Haugesund skal fremstå som en moderne by bygget på lokal historie, kunnskap, ny teknologi , gass, maritim tilknytning og kulturaktiviteter. Haugesund skal være en gjestfri, trivelig og pulserende by for byens borgere og besøkende. Rådmannen har i flere dokumenter og i andre sammenhenger trukket frem følgende verdier for kommunen. Haugesund skal være en åpen, ærlig, raus og troverdig kommune.

www.haugesund.kommune.no

Om NAV

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 456 NAV-kontor, i kommunar og bydelar. Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil difor variere frå kommune til kommune.

www.nav.no

Om NITO

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Vi har 20 lokale avdelinger rundt om i Norge. Med tillitsvalgte på de fleste arbeidsplasser er NITO der du er.

www.nito.no

Om Høyskolen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

www.hvl.no

Relaterte arrangementer