Nyskapingsfrokost: Hvorfor samarbeide med Høgskulen på Vestlandet?

Arrangør
  • Høgskulen på Vestlandet
Dato
  • Fredag 24. september
Tid
  • 8.15
Sluttid
  • 9.00
Sted
  • Haugesund
  • Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet inviterer til digitale frokostseminarer under Nyskapingsuka.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker å etablere nære og langvarige relasjoner til regionalt arbeidsliv. Det bidrar til innovasjon og verdiskapning som kommer både private og offentlige aktører, høgskolen og samfunnet til gode.

I den anledning inviterer HVL v/ Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (FIN) til et frokostmøte der vi orienterer om hvorfor og hvordan et samarbeid er hensiktsmessig for din virksomhet. I tillegg ønsker vi å presentere noen nylige suksesshistorier, og flere av våre fagansatte deltar for mer uformell nettverksbygging.

Meld deg på

Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

www.hvl.no

Relaterte arrangementer