Digitalmøte

Nyskapingsfrokost: Kunstig Intelligens skaper fremtiden – hva kan vi forvente?

Arrangør
  • Høgskulen på Vestlandet
Dato
  • Onsdag 22. september
Tid
  • 8.15
Sluttid
  • 9.00
Sted

Høgskulen på Vestlandet inviterer til digitale frokostseminarer under Nyskapingsuka.

Hvilken innvirkning vil det ha på samfunnet når innovasjoner revolusjonerer og tar over det vi mennesker tidligere anså som "våre" oppgaver? Er det etisk forsvarlig og hva sier regelverket?

Samtalepanel:
Tone Elisabeth Bendiksen, Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskulen på Vestlandet.
Shrey Nishchal, Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskulen på Vestlandet.
Haris Hadzic, RobotNorge

Den digitale lenken til arrangementet vil bli lagt ut i forkant av arrangementet.

Meld deg på

Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

www.hvl.no

Relaterte arrangementer