Digitalmøte

Nyskapingsfrokost: Velferdsteknologi og pilotsyke – En digital helse-epidemi?

Arrangør
  • Høgskulen på Vestlandet
Dato
  • Tirsdag 21. september
Tid
  • 8.15
Sluttid
  • 9.00
Sted
  • Digitalt

Høgskulen på Vestlandet inviterer til digitale frokostseminarer under Nyskapingsuka.

Innleder: Susanne Eriksen, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.

Ifølge planen skulle velferdsteknologi vært en integrert del av kommunenes helse- og omsorgstilbud innen 2020, men der er vi ikke enda. Mange pilotprosjekter innen velferdsteknologi har utfordringer knyttet til implementering, oppskalering og drift. Hvorfor er det så vanskelig å implementere velferdsteknologi i tjenesten? Hvilke tiltak og løsninger kan bli tatt i bruk for å sikre oppskalering og drift etter prosjektfasen?

Den digitale lenken til arrangementet vil bli lagt ut i forkant av arrangementet.

Meld deg på

Om Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

www.hvl.no

Relaterte arrangementer