Nyskapende kommuner og steder

Arrangør
  • Karmøy kommune
Dato
  • Onsdag 28. oktober
Tid
  • 13.30
Sluttid
  • 15.00
Sted
  • Karmøy
  • Kopervikparken Maritime Cluster, Karmsundsgata 9, Kopervik

Hva kan kommuner gjøre for å være nyskapende og innovative for sine innbyggere og næringsdrivende?

Knut Vareide ved Telemarkforskning har undersøkt utviklingen av Haugalandet og Karmøy kommune de siste årene. Foredraget vil belyse hva som er de viktigste drivkreftene for utviklingen av Haugalandet i relasjon til Stavangerregionen og landet for øvrig. Vareide vil hjelpe oss til å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen av Haugalandet og hvordan vi selv kan skape vekst gjennom økt attraktivitet. Det finnes ingen enkle løsninger men det finnes kunnskap som kan danne grunnlaget for en bærekraftig og langsiktig samfunnsutvikling. Attraktivitet er ikke noe statisk, men et bevegelig mål. Derfor må kommunene være kontinuerlig nyskapene må lykkes bedre enn andre steder i landet. Målet er å øke bolyst for innbyggerne, øke attraktiviteten for næringslivet, og øke attraktiviteten for turistene.

Analyse: https://regionalanalyse.no/rapport/12007/1/1

Foredragsholder Knut Vareide er forsker ved Telemarksforskning, og utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. De siste 23 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller ved Telemarksforskning. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging. Vareide har også arbeidet som næringssjef i Dønna kommune, og ulike arbeidserfaring fra diverse næringsvirksomhet.

Meld deg på

Om Karmøy kommune

Karmøy kommune har over 40.000 innbyggere og er Nord-Rogalands største og Rogalands tredje største kommune. Regionen består av ti kommuner med Haugesund som den største byen. I Karmøy finner du byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn.

Næringslivet i Karmøy har et ledende innovasjonsmiljø, med vekst, god inntjening og solide bedrifter. Karmøy og regionen har et differensiert næringsliv med sterk petromaritim- og energiklynge. Hydro, Gassco og Solstad Farstad ASA er noen av tungvekterne, med en underskog av små og store leverandørbedrifter.

Karmøy ønsker at den langsiktige styrkning av næringsgrunnlaget skal skje på næringslivets egne premisser.

Relaterte arrangementer