Saudatunnelen = krafttunnelen

Arrangør
  • Sauda KF
Dato
  • Onsdag 22. september
Tid
  • 18.00
Sted
  • Sauda
  • Store sal Folkets Hus

Kinderegg – bygge region, redusere transporttid og sikre kraft til Gismarvik

Sauda KF jobber med store etableringar innan akvakultur og grønn ammoniakk. Samtidig jobber Eramet med sitt grøne skiftet. Alle desse tiltaka vil føra til store ringverknader, både verdiskaping til lokale bedrifter og nye arbeidsplasser. For å tiltrekka rett kompetanse må Sauda vera attraktiv for potensielle tilflytterar. Løysinga er ein tunell mot E134 i Stordalen i Etne. Med Saudatunnellen vil antall arbeidsplassar innafor 40 minuttar reisetid frå Sauda, vert meir enn dobla, frå rundt 2500 til ca 6000.

På Gismarvik ligg Noregs største regulerte industriareal klart, men dei trenger kraft. Denne må enten koma frå Blåfalli eller Sauda. Me ser nå eit stort engasjement mot Statnett sine planer om linjer frå Blåfalli til Gismarvik. Kan Saudatunnellen slå tre floger i ein smekk? Skapa ein kraftfull region, redusera transporttidene og kostnadene til/frå Sauda samt vera eit prøveprosjekt for overføring av store kraftmengder utan terrenginngrep?

Konseptet er å legge kraftkabel i vegtunnel. Det er gjort ein grovstudie utforbi Trondheim på dette for ei tid tilbake. Det blei konkludert med at det er teknisk mogleg, men det klaffa ikkje tidsmessig. Kraftkabel i tunnel kan både vera aktuell for å gi straum til Gismarvik, men og når linja frå Sauda – Blåfalli skal rustas opp. Fordelen er ingen høgspentmaster over Etne-Saudafajella.

Dette er tema me vil diskutera i Sauda denne kvelden.

Program:

  • Saudatunnelen – samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som skaper ny region, Sauda Vekst, Harald Løland
  • Fleksibel og varig kabelinfrastruktur med overlegen styrke og super overføringsevne, OPI-Lars Nicolay Solbjørg
  • Hvilke muligheter gir Saudatunnelen for kraftaktører på Haugalandet? Kjetil Harestad, SKL
  • Englandsfiber gjennom Saudatunnelen - erfaringer fra Ryfast- og Englandskabelprosjektet, Ketil Barkved; Newkaupang
  • Sjø- og jordkabler – et godt alternativ, Dag Jørgen Neraal, teknisk gruppe, Nei til monstermaster i Etne/Skånevik og Etnefjella

Arrangementet er gratis.

Meld deg på

Om Sauda KF

Det kommunale foretaket Sauda KF ble etablert i 2019 og har ansvar for utøving av kommunes næringspolitikk. Ambisjonen er at Sauda skal være en næringsaktiv kommune som legg til rette for utvikling gjennom tett samarbeid med lokalt næringslivet.

Relaterte arrangementer