Små bedrifter – store verdiar

Arrangør
  • Fikse Næringsutvikling
  • Medvind24 Næringshage
Dato
  • Torsdag 23. september
Tid
  • 19.00
Sluttid
  • 21.00
Sted
  • Etne
  • Fugl Fønix Hotel

Lokale bedrifter forteller om omstilling og «grønne grep» i sine virksomheter. Debatt og erfaringsutveksling.

etnevindafjord.no/

Meld deg på

Om Fikse Næringsutvikling

Fikse Næringsutvikling er ein lokal næringsforening eigd av og jobbar for 150 små og store bedrifter i alle bransjar i Etne og Vindafjord.  Målet er at bedriftene skal bli betre saman enn kvar for seg.  Med det er eitt av hovudoppdraga til selskapet å vera næringslivet sitt talerøyr ovanfor lokale og nasjonale myndigheter.  Vidare arbeidar ein med å synleggjera næringslivet og jobbmoglegheitene i distriktet for kundar og framtidige arbeidstakarar.  Eit tredje hovudarbeidsområde er å vera ein koblar og nettverksaktør mellom bedriftene, slik at ein lærer og gjerne handlar meir av kvarandre.

Om Medvind24 Næringshage

Medvind24 Næringshage legger til rette for nyskaping og vekst i eksisterende næringsliv, gjennom rådgiving, prosjektledelse, kompetanseheving og nettverksbygging. Vi tilbyr veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift, og rådgivning til bedrifter som ønsker videre utvikling. Næringshagen leier ut kontorplasser i moderne lokaler, hvor 26 bedrifter i dag er samlokaliserte.

www.medvind24.no

Relaterte arrangementer