Utsira – Knutepunktet for Utsira Nord

Arrangør
  • Utsira kommune
Dato
  • Mandag 26. oktober
Tid
  • 13.00
Sluttid
  • 14.00
Sted
  • Haugesund
  • Haugesund rederiforening Møllervegen 6, 5525 Haugesund

Under en båttur til Utsira den 12. juni 2020 annonserte olje- og energiminister Tina Bru at havområdet vest for øykommunen Utsira skal åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. De nærmeste vindmøllene vil ligge kun ca. 7 Km fra Utsira.

Samtidig inviterte kommunen til en åpen innovasjonskonkurranse for utvikling av et konsept for etablering av hele Utsira kommune som et levende testsenter – "Living lab".

Dette arrangementet vil beskrive hvilke muligheter og løsninger som er blitt påpekt og hvordan dette nå innlemmes i en helhetlig næringsutvikling for Utsira.

Arrangementet er gratis.

NB: Begrenset antall plasser (45) grunnet smittevernshensyn

Meld deg på

Om Utsira kommune

Utsira kommune er en øykommune vest av Haugesund, og er Norges minste kommune målt i folketall. Kommunen har ambisjoner om å bli et nullutslippssamfunn, og med slagordet «Det grønne og smarte øysamfunnet» og visjonen «Utsira gir energi» ønsker vi å bidra til å skape en forskjell. Visjonen henspiller på så vel fysisk energi basert på håndfaste naturkrefter, så vel som den mentale energien mennesker imellom.

Relaterte arrangementer