Digitalmøte

Go Global - Norwegian Technology, Canadian Opportunities

Arrangør
  • Innovasjon Norge
Dato
  • Torsdag 29. oktober
Tid
  • 14.00
Sluttid
  • 14.45
Sted
  • Digitalt

I en periode der store og dramatiske endringer påvirker mange av våre viktigste handelspartnere, har det blitt viktigere enn noen gang å finne de trygge og forutsigbare markedene. Canada har seilet opp som et marked norske bedrifter i enda større grad enn før interesserer seg for, og da spesielt innen havindustrier som inkluderer akvakultur, maritim industri, smarte løsninger for helsevesenet og fornying av energi-infrastruktur. I likhet med Norge jobber Canada konsekvent med å omstille sine olje- og gass næringer til nye og framtidsrettede industrier.

Canada har flere fellestrekk med Norge som gjør det attraktivt for norske bedrifter å gjøre forretning her; stabile politiske fundament, rike naturressurser, relativt lignende kulturer og et pålitelig næringspolitisk rammeverk. Norge har også et godt omdømme i Canada, som gjerne ser mot Norge for å finne løsninger på sine utfordringer.

Delta på seminaret for å lytte til hvordan erfarne rådgivere på det kanadiske markedet reflekterer over hvordan de hjelper norske bedrifter til å kapitalisere på dette mulighetsrommet, hvordan minimere risiko og hvordan vi kan maksimere norske forretningsmuligheter.

Møt også bedriften Zinus AS, representert av Geir Arne Bjørkelund, som jobber med å etablere seg på det Canadiske markedet og som deler tanker og erfaringer rundt dette arbeidet.

Etter seminaret vil du kunne møte Innovasjon Norges rådgivere i Canada i 1:1 møter for å sparre på individuelle muligheter. Meld fra om dette i påmeldingen.

Meld deg på

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. IN profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I land der vi ikke er representert med eget kontor, drar vi veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er vi representert i alle norske fylker.  

Relaterte arrangementer